logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Klub Malucha

Korzyści dla Dziecka uczęszczającego do Akademii Odkrywców

  • Pomagamy rozwijać się młodym ludziom na wielu poziomach: edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym.
  • Obserwujemy uważnie i wspieramy refleksję nad sobą, by dzieci rozpoznawały swoje potrzeby, korzystały z naturalnych kompetencji oraz rozwijały umiejętności radzenia sobie w różnych okolicznościach.
  • Poprzez wgląd w siebie i rozmowy z innymi dzieci szukają rozwiązań adekwatnych do sytuacji, budując naturalne poczucie sprawstwa.
  • Nasze dzieci są odważne w podejmowaniu wyzwań na miarę swoich możliwości, wchodząc nierzadko w sferę najbliższego rozwoju przy wsparciu innych (wychowawców i rodziców).
  • Ważnym aspektem naszej pracy z dziećmi jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz kompetencji osobistych. Towarzyszymy dzieciom w doświadczeniu poznawania siebie samego, wspieramy budowanie pozytywnego obrazu siebie w oparciu o zadania, w których odkrywają swoje naturalne kompetencje oraz obszary do rozwoju.
  • Pokazujemy naszym wychowankom, że różnorodność jest zasobem każdej grupy, a my możemy z niej czerpać uzupełniając wiedzę o sobie i innych.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców w Akademii Odkrywców

  • Ważnym elementem naszej pracy jest współpraca z Rodzicami naszych podopiecznych.
  • Zapraszamy Państwa na warsztaty i konsultacje indywidualne, w trakcie których oferujemy wsparcie w wychowaniu młodego człowieka, rozmowę na temat jego zasobów i obszarów do rozwoju. Nasze doświadczenie pokazuje, że ścisła współpraca środowiska rodzinnego i przedszkolnego/szkolnego daje wyjątkowe efekty we wspieraniu naszych dzieci. Widzimy jak rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne, uczą się radzić sobie w trudnych dla dziecka sytuacjach społecznych czy emocjonalnych – budując wewnętrzny obraz siebie i poczucie własnej wartości

 Więcej o wsparciu dzieci w szkole, przedszkolu i klubiku malucha w Akademii Odkrywców przeczytacie w wywiadzie z naszą psycholog szkolną, Joanną Kowalską-Andrzejewską

"Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców, ale autentycznych ludzi z krwi i kości, którzy może nie wiedzą wszystkiego, ale za to są stale gotowi, by się rozwijać." Jesper Juul

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j