logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Klub Malucha

Wrażliwość na potrzeby
Twojego dziecka

Rozwój kompetencji społecznych, indywidualne podejście

 

Ciekawe zajęcia plastyczne i muzyczne

Rozwijające gry i zabawy, atrakcyjne ćwiczenia ruchowe

Opieka psychologa, pedagoga i neurologopedy

Codzienne ćwiczenia pobudzające prawidłowy rozwój aparatu mowy

Główne Założenia

 • troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne
 • zastosowanie metody aktywnego słuchania i NVC
 • wrażliwość na potrzeby Twojego dziecka
 • rozwój kompetencji społecznych
 • indywidualne podejście
 • przygotowanie do rozpoczęcia edukacji w przedszkolu
 • zadbanie o rozwój: poznawczy, fizyczny, emocjonalny i społeczny
 • nauka czytania metodą globalną
 • wykorzystanie metody czytania globalnego w nauce języka angielskiego
 • ciekawe zajęcia plastyczne i muzyczne
 • atrakcyjne ćwiczenia ruchowe
 • rozwijające gry i zabawy
 • codzienne ćwiczenia pobudzające prawidłowy rozwój aparatu mowy
 • wykwalifikowana, ciepła i odpowiedzialna kadra
 • zdrowe posiłki przygotowywane przez kucharzy z pasją w kuchni Akademii Odkrywców
 • opieka psychologa, pedagoga i neurologopedy
 • spokojne osiedle domków jednorodzinnych
 • całodobowy monitoring placówki
Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.”

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j