logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Przedszkole

Edukacja matematyczna
 • oparte na programie Math Circle
 • wyobraźnia i kreatywność
 • rytuał treningowy
 • rozwój talentu matematycznego
 • metody nauki arytmetyki
 • sorobany
 • kości z ułamkami
 • kości z liczbami ujemnymi
 • tablice Montessori
 • konkursy przedmiotowe
 • innowacyjna platforma
 • edukacyjna E-podręcznik
 • tablica interaktywna
Edukacja polonistyczna
 • innowacyjna platforma edukacyjna E-podręcznik
 • tablica interaktywna
 • wartości tradycyjne m.in. pisanie piórem
 • autorski program Akademii Nauki "Mądre dziecko"
 • rytuał treningowy
 • czytanie globalne
 • treningi efektywnego czytania
 • techniki pamięciowe i relaksacyjne
 • mapy myśli
 • konkursy przedmiotowe
Język angielski
 • 7 godzin tygodniowo
 • język w codziennych sytuacjach
 • nowoczesne brytyjskie programy edukacyjne
 • komunikacja bez barier
 • zajęcia w terenie
 • konkursy przedmiotowe
 • zajęcia prowadzone TYLKO w języku angielskim
 • własne fiszki edukacyjne
 • tablica interaktywna
 • efektywne metody nauki
Zajęcia komputerowe
 • programowanie od I klasy
 • praca na własnym laptopie
 • roboty edukacyjne "Dash" i "Dot"
 • innowacyjna gra ScottieGo!
 • własne prezentacje multimedialne
Edukacja społeczna
 • kodeks funkcjonowania klasy
 • współpraca w grupie
 • prowadzenie dyskusji
 • wyrażanie własnych poglądów
 • postawa szacunku i wzajemnego zrozumienia
 • wzajemna troska i odpowiedzialność
 • przedstawienia i imprezy szkolne
 • innowacyjna platforma edukacyjna E-podręcznik
 • tablica interaktywna
Edukacja techniczna i plastyczna
 • różnorodne techniki plastyczne
 • ekspresja emocji poprzez działalność plastyczną
 • własna kreatywność i pomysłowość
 • konstrukcja modeli i urządzeń technicznych
 • etapy powstawania i prawidłowego użytkowania urządzeń technicznych
Zajęcia sportowe
 • edukacja zdrowotna
 • pływanie
 • taekwondo
 • balet
 • taniec współczesny
 • piłka nożna
 • narciarstwo
 • kolarstwo
Edukacja przyrodnicza
 • zajęcia naukowo-doświadczalne
 • zajęcia w terenie
 • wycieczki krajoznawcze
 • szeroka wiedza na temat świata roślin i zwierząt
 • edukacja proekologiczna
 • postawa odpowiedzialności i troski o zwierzęta
 • innowacyjna platforma edukacyjna E-podrecznik
 • tablica interaktywna
Edukacja muzyczna
 • śpiew
 • różnorodne gatunki muzyczne
 • rozwój talentów muzycznych
 • gra na instrumentach muzycznych
 • pasja i zamiłowanie do muzyki
 • ekspresja emocji poprzez muzykę
 • teoria muzyki

 

 

mapa szkola

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j