Joanna Kowalska-Andrzejewska - Akademia Odkrywców - Leszno
logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Szkoła

Psychologia
 kadra ik1  

“Towarzyszę dzieciom, by dać im korzenie i skrzydła...”  

Wspieranie entuzjazmu, współpracy i poczucia sprawstwa to są obszary moich działań w pracy z dziećmi...

Towarzyszenie w rozwoju młodych, kreatywnych oraz pełnych zapału dzieci jest dla mnie przy każdym spotkaniu przygodą i wyzwaniem, które staram się realizować z pasją i kreatywnością.

W ramach zajęć grupowych pomagam odkryć dzieciom temat rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami, rozwijania umiejętności współpracy z innymi, poczucia sprawstwa oraz wspierania poczucia własnej wartości i świadomości siebie;

Cenię sobie współpracę z Rodzicami i Opiekunami dzieci wierząc, że  poprzez wspólne poszukiwanie efektywnych i rozwojowych metod współdziałania z dziećmi

Wspieram jakość życia w rodzinie, a także kształtującą się osobowość dziecka.

Zapraszam zatem do konsultacji indywidualnych  i cyklicznych warsztatów rozwijania kompetencji wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów.

Uważność na mądrość, jaką dzielą się  dzieci pozwala mi usłyszeć ich zaskakujące prawdy, a pomostem do tego często są fascynujące mnie pięknie wydane książki,

które kolekcjonuję (także jako pamiątki z podróży).

Zawodowo jestem psycholożką, kończę specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży przy Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i prowadzę Fundację Rozwoju MOTYLARNIA.

kadra ik1
  • Studia psychologiczne na UAM w Poznaniu
  • Studium Profilaktyki Uzależnień przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie
  • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym  prowadzony przez  ETOH Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
  • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej WTTS
  • Studium Arteterapii przy Instytucie Eriksonowskim
  • Kurs doskonalenia zawodowego „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy, budowa systemu opieki”
  • Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
  • Szkolenie teoretyczne w ramach I stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • Studia Podyplomowe: Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży - szkolenie teoretyczne w ramach II stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
kadra ik1

podróże, wspinaczka, film francuski, literatura piękna

kadra ik1 język francuski, język angielski.

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j