logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Szkoła

Optymalna liczba uczniów w klasie, różnorodne pomoce dydaktyczne

Nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych

Wykorzystywanie indywidualnych wzorców myślowych dziecka w procesie edukacyjnym

 Nauka jako znakomita zabawa i wspaniała przygoda

„Mądre Dziecko” autorski program Akademii Nauki

Główne Założenia

 • ośmioletnia szkoła podstawowa
 • wychwytywanie i rozwijanie indywidualnych talentów i predyspozycji
 • wrażliwość na potrzeby Twojego dziecka
 • troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne
 • zastosowanie metody aktywnego słuchania i NVC
 • rozpoznawanie i wykorzystywanie indywidualnych wzorców myślowych dziecka w procesie edukacyjnym
 • zachęcanie do twórczego działania i poszukiwania własnych nietypowych rozwiązań
 • optymalna liczba uczniów w klasie
 • różnorodne pomoce dydaktyczne
 • nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych
 • zastosowanie innowacyjnych technologii
 • „Mądre Dziecko” autorski program Akademii Nauki
 • „Mistrzowie Matematyki” w oparciu o metodę Math Circle
 • „żywy język angielski” 7 godzin tygodniowo
 • nauka jako znakomita zabawa i wspaniała przygoda
 • przygotowanie do świadomego i szczęśliwego życia we współczesnym świecie
 • profesjonalna i stale rozwijająca się kadra
 • opieka psychologa, pedagoga i neurologopedy
 • piękne otoczenie przyrody i sąsiedztwo lasu
 • spokojne osiedle domków jednorodzinnych
 • całodobowy monitoring placówki
 • zdrowe posiłki przygotowywane przez kucharzy z pasją w kuchni Akademii Odkrywców

 

„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil...”- Janusz Korczak

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j