logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Zajęcia dodatkowe

ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Głównym zadaniem zajęć w początkowej fazie nauki jest rozwój zdolności motorycznych takich jak koordynacja ruchowa, gibkość oraz zwinność.

Zajęcia Karate Kyokushin dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Forma zajęć

ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Głównym zadaniem zajęć w początkowej fazie nauki jest rozwój zdolności motorycznych takich jak koordynacja ruchowa, gibkość oraz zwinność.

Program zajęć

Program nastawiony jest na prawidłowy, symetryczny rozwój fizyczny dziecka oraz kształtowanie charakteru.

Karate jest nie tylko sportem, ale i sztuką, ma swoja historię, tradycję i uczy najważniejszych wartości. Szacunek do rodziców, współćwiczących i samego siebie, chęć samodoskonalenia, walka ze słabościami są głównymi założeniami idei kyokushin.

Samoobrona jest często pierwszym powodem, dla którego rodzice zapisują dzieci na karate. Powinien być ostatnim. Ta sztuka walki przede wszystkim jest katalizatorem dla ukształtowania u nastolatka pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i opanowania. Karate uczy zdyscyplinowania i koncentracji, które mogą przekładać się na sukcesy w szkole czy pracy.

Dzieci w karate mają także możliwość rywalizacji sportowej na różnego rodzaju turniejach , gdzie mogą nie tylko sprawdzić swoje umiejętności w tej dyscyplinie, ale przede wszystkim uczy to wówczas radzenia sobie ze stresem, godzenia się zarówno z wygraną jak i przegraną przez co wyrabiają siłę charakteru, co w czasie późniejszym pomaga im w życiu codziennym.

Założeniem karate jest nieustanna praca nad samym sobą.

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j