logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Zajęcia dodatkowe

Tenis jako forma rekreacji i sportu.

  • tenis może być uprawiany przez cały rok i dawać radość ludziom w każdym wieku. Również przez niepełnosprawnych – tenis na wózkach inwalidzkich;
  • jest sportem typowo miejskim i łatwo dostępnym, jednocześnie zapewnia kontakt z przestrzenią i zielenią;
  • na poziomie rekreacji jest sportem o stosunkowo niewielkiej ilości kontuzji i urazów;
  • intensywność gry na poziomie rekreacyjnym mieszcząca się w zdecydowanej większości w sferze tlenowych przemian energetycznych sprawia, że jest zalecana jako jedna z form profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałająca chorobom układu krążenia. Jednocześnie sprzyja nabywaniu odporności psychicznej oraz rozwijaniu zdolności ruchowych, przydatnych w pracy zawodowej;
  • posiada szereg walorów społecznych – jest sportem typowo „towarzyskim” i rodzinnym, a specyfika życia klubowego sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i kontaktów;
  • jest swoistą formą odreagowania na stresy życia codziennego – rywalizacja na korcie, która dokonuje się w „czystej” bezkontaktowej formie i wiąże się z dużą intensywnością przeżyć;
  • obecnie sprzęt tenisowy jest dopasowany do wieku uczestnika tej formy rekreacji ruchowej, (wolniejsze piłki dla młodszych, mniejsze i lekkie rakiety dla dzieci, specjalne siatki do gry w micro i mini tenisa);
  • wiele programów promujących i pozwalających upowszechnić tenis wśród najmłodszych osób (program szkolenia dzieci – Tenis 10’ wprowadzony przez PZT, system rozgrywek i sprawdzenia się w rywalizacji z innymi dziećmi – Talentiada);
  • po przez grę w tenisa człowiek uczy się szybko podejmować decyzje, będąc pod presją, co ma swoje przełożenie w codziennym życiu;
  • istotnym walorem gry w tenisa przez dorosłych, ale w szczególności przez dzieci jest jej wszechstronność. Podnosi ona ogólną sprawność fizyczną w tym zwinność, szybkość, wytrzymałość, siłę, gibkość.

 

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j