logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Zajęcia dodatkowe

Uczestnictwo w zajęciach niesie wiele korzyści dla dzieci. Dzięki nim dzieci uczą się ładnie poruszać, nabierają lekkości i płynności ruchów.

balet2

Zajęcia Baby Balet w Akademii Odkrywców

Uczestnictwo w zajęciach niesie wiele korzyści dla dzieci. Dzięki nim dzieci uczą się ładnie poruszać, nabierają lekkości i płynności ruchów. Dodatkowo zajęcia rozwijają poczucie rytmu oraz wyrabiają wrażliwość na piękno muzyki i sztuki. Podstawy tańca klasycznego, których również dzieci się uczą podczas zajęć są szczególnie istotne w pierwszych latach nauki, kiedy organizm dziecka przejawia dostateczną elastyczność i podatność na pożądane formowanie układu mięśniowo – szkieletowego. Dziękiposzczególnym ćwiczeniom w tej technice dzieci uzyskują większą elastyczność ciała, pracują nad rozciągnięciem i plastycznością ruchu.

Dzieci uczą się podstawowych elementów tańca i baletu, rozwijając się harmonijnie i wszechstronnie. Dzieci uczą się naturalnej ekspresji, rozwijają koordynację i świadomość ciała, a poprzez zabawy ruchowe rozwijają kreatywność i uczą się współpracy w grupie. Dzieci uczestniczące w zajęciach uczą się kroków tanecznych do współczesnej muzyki pop, a także podstawowych figur i kroków baletowych do muzyki klasycznej. Te wszystkie kroki wplatane są w choreografię, których uczą się dzieci na zajęciach i prezentują je raz na semestr przed rodzicami.

Podczas zajęć panuje atmosfera pracy, dyscypliny, ale przede wszystkim świetnej zabawy.

Cele ogólne zajęć:

 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
 • Taniec, jako twórcza wypowiedź emocjonalna,
 • Taniec i ekspresja ruchowa, jako element dobrej zabawy,
 • Kształcenie świadomości własnego ciała,
 • Kształtowanie rytmiczności ruchu w ćwiczeniach tanecznych,
 • Nauka koordynacji ruchów w układach tanecznych,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
 • Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z przyborem,
 • Rozwijanie inwencji twórczej,
 • Ćwiczenia podstawowych grup mięśni, skoczności i gibkości,
 • Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji, rozładowanie zmęczenia i napięcia,
 • Stwarzanie okazji do kształtowania pozytywnych cech charakteru,
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania,
 • Rozbudzenie wrażliwości na sztukę.

Cele operacyjne:

 • Dzieci potrafią brać udział w zabawie zbiorowej,
 • Dzieci potrafią ustawić się w kole, w pary, trójkami i w linie,
 • Dzieci rozróżniają ustawienie w liniach (przekątna, linia prosta),
 • Dzieci potrafią wykonywać przeskoki i podskoki w miejscu i w przestrzeni,
 • Dzieci potrafią wykonać podstawowe kroki, pozy baletowe znają ich nazwy,
 • Dzieci potrafią posługiwać się rekwizytem (wachlarz, wstążeczka), wyzwalają inicjatywę i pomysłowość w posługiwaniu się nim,
 • Potrafią tworzyć nowe ruchy,
 • Potrafią dostosować natężenie ruchu do dynamiki w muzyce,
 • Dzieci doskonalą ruchy zamierzone przez naśladowanie,
 • Dzieci wyrabiają pewność siebie, akceptacje siebie,
 • Dzieci poznają układy taneczne, potrafią je zatańczyć,
 • Dzieci potrafią improwizować ruch do danej muzyki,
 • Dzieci kształcą umiejętność poczucia rytmu, swobody i płynności ruchów,
 • Dzieci starsze potrafią stworzyć własny układ taneczny.

Metody realizacji zadań:

 • Zabawy muzyczne, rytmiczne i ruchowe,
 • Ćwiczenia kroków, figur tanecznych,
 • Improwizacja ruchowa,
 • Pantomima muzyczna,
 • Twórcza ekspresja ruchowa.

Formy prowadzenia zajęć:

 • Indywidualna,
 • Zespołowa,
 • Grupowa.

Przebieg zajęć:

 • Ukłon
 • Ćwiczenia kroków, póz, elementów w miejscu i w przestrzeni
 • Zabawy ruchowe
 • Układ taneczny
 • Rozciąganie ( dzieci 3-4 – letnie forma zabawy)
 • Ukłon

 

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j