logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Zajęcia dodatkowe

Kurs dla Dorosłych Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka.

Program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych

Kurs Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia. Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu.

Kurs obejmuje:

1. Wtrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:

 • osiąganie optymalnego stanu do uczenia się
 • techniki łagodzenia stresu
 • techniki koncentracji
 • jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe
 • czytanie zintegrowane
 • graficzna obróbka przeczytanych informacji
 • piktogramy
 • mapy myśli
 • strategie uczenia się
 • trening pamięci i technik pamięciowych
 • metoda mnicha
 • łańcuchowa metoda zapamiętywania
 • zakładki osobiste
 • metoda słów zastępczych
 • główny system pamięciowy

2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:

 • rola relaksu
 • przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)
 • dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się
 • teoria pamięci
 • wzorce myślenia
 • konstruowanie obrazów
 • zasady neurolingwistycznego programowania
 • przyspieszona nauka
 • strategie porażki
 • muzyka barokowa

3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):

 • test na półkulowość
 • test określający wzorzec myślenia

4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • przygotowanie wystąpienia
 • trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą )
 • pozbywanie się stresu przed wystąpieniami

5. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

 • czytanie metaforycznych opowiadań i bajek
 • eksperymenty filozoficzne
 • procesy psychologiczne
 • uzupełnianie zasobów wg Diltsa
 • zgodność neurologiczna wg Diltsa
 • wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów Kurs obejmuje 12 spotkań (1 raz w tygodniu) po 3 godziny zegarowe i trwa trzy miesiące.

Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową!

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j