logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Z życia Akademii

Uczniowie czwartej klasy zostali zgłoszeni do ogólnopolskiego programu badającego kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej - Lepsza  Szkoła "Sesje z plusem" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Nasi czwartoklasiści, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce,  rozwiązali już standaryzowane testy „na wejście” i na zakończenie pierwszego półrocza tego roku szkolnego. Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski. Wyniki naszych uczniów napawają optymizmem.
W dziewięciostopniowej skali staninowej osiągnęliśmy najwyższy poziom zdobywając średnio 17,67 pkt na 22 pkt możliwe do zdobycia. Przedstawiamy raport ogólnopolski i raport szkoły.

raport ogólnopolski.pdf

raport szkoły.pdf

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j