logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Z życia Akademii

W naszej szkole realizowany jest projekt nr RPWP.08.01.02-30-0012/19 pn. „Wielcy Odkrywcy z Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lesznie przy ul. Iglastej 4” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta Akademia Nauki Kuropka Paweł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Beneficjenta z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8, Edukacja, Poddziałania  8.1.2. Kształcenie ogólne.

W ramach realizacji projektu:

  • wyposażono 2 pracownie szkole w sprzęt do nauczania matematyki i przyrody metodą eksperymentu
  • prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody dla Uczniów klas V-VI
  • prowadzone są szkolenia dla 2 nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych

 

Więcej informacji na temat projektu w ulotce.

 

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j