logo

Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

+48 65 520 88 99

607 59 55 99 / 726 70 89 99

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

Przedszkole

Edukacja językowa
 • Metoda globalnego czytania
 • odimienna metoda Ireny Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu
 • piktogramy
 • Bajkobranie
 • Wierszowanie
Edukacja matematyczna
 • „Mali Mistrzowie Matematyki”
 • efektywne metody zapamiętywania
 • tworzenie gier matematycznych
 • tablice matematyczne G. Domana
 • pomoce dydaktyczne wg M. Montessori
 • dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • rozwój zdolności arytmetycznych wg B. E. Kaplanów
Język angielski
 • codziennie „Magic English”
 • Metoda globalnego czytania
 • książeczki do samodzielnego czytania
Edukacja artystyczna
 • różnorodne techniki plastyczne
 • sensoplastyka
 • występy na dużej scenie
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss
 • codzienne zajęcia rytmiczne
 • Metoda Gimnastyki Twórczej R. Labana
 • Metoda C. Orffa
Edukacja przyrodnicza
 • atrakcyjne spacery i wycieczki
 • obserwacje przyrodnicze
 • eksperymenty i doświadczenia
 • praca z mikroskopem
Relaksakcja
 • wg Jacobsona
 • trening autogenny J.H.Schultza
 • masażyki relaksacyjne wg M. Bogdanowicz
 • metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne
Pedagogika zabawy
 • pedagogika zabawy
 • stała opieka logopedyczna
 • i psychologiczna

 

mapa przedszkole

Akademia Odkrywców

Iglasta 4, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 88 99, 607 59 55 99 / 724 70 51 88

sekretariat@akademiaodkrywcow.leszno.pl

 

a j